مرکز کارآفرینی- اخبار
خبر جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۰ | 

فضای کسب و کار در ایران رو به بهبود است

 AWT IMAGE فضای کسب و کار در ایران رو به بهبود است

بانک جهانی هرساله نسبت به ارزیابی وضعیت فضای کسب و کار در کشورهای مختلف اقدام می کند و نتایج این ارزیابی ها را در قالب یک گزارش جامع، منتشر می کند. بر اساس آخرین گزارش این بانک، رتبه ایران به رتبه کشورهای در حال توسعه نزدیک شده است.بر  اساس این گزارش، در گزارش سهولت انجام کسب و کار سال 2015 میلادی، مؤلفه‌هایی چون تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه انتقال دارایی از یک شرکت به شرکت دیگر در محاسبه این زیرشاخص لحاظ می‌گردید. این در حالی است که در گزارش اخیر بانک جهانی برای نخستین بار، مؤلفه کیفیت مدیریت (اداره) زمین (30-0) نیز، با در نظر گرفتن عواملی چون قابلیت اطمینان، شفافیت و پوشش جغرافیایی سیستم‌های مدیریت زمین، به عنوان جنبه‌های حل اختلاف برای مسائل زمین در محاسبه این زیرشاخص لحاظ شده است.

بهبود فضای کسب و کار در ایران براساس آخرین گزارش بانک جهانی
براساس آخرین گزارش بانک جهانی از فضای کسب و کار در ایران،  انجام اصلاحاتی از قبیل حذف مرحله "اخذ گواهی پایان کار ساختمان از شهرداری"؛ حذف مرحله "اخذ گواهی اشتغال و مفاصای بیمه از اداره کار و امور اجتماعی"؛ اصلاح مدت اعتبار "استعلام مفاصا حساب مالیاتی" مندرج در گزارش بانک جهانی از یک ماه به سه ماه؛ اصلاح میزان هزینه ثبت مالکیت مندرج در بند 6 گزارش بانک جهانی؛ کاهش جمع هزینه‌های زیرشاخص مذکور از 10.6درصد ارزش ملک به 1.6 درصد (کاهش 5.4 درصدی)؛ کاهش زمان ثبت مالکیت به واسطه حذف دو مرحله "اخذ گواهی پایان کار ساختمان از شهرداری" (30 روز) و "اخذ گواهی اشتغال و مفاصای بیمه از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی" (19 روز)، مورد تأیید گروه انجام کسب و کار بانک جهانی قرار گرفته و منجر به بهبود رتبه کشور در این زیرشاخص شده است. با توجه به این‌که این اصلاحات در بازبینی گزارش 2015 منعکس شده، بهبود رتبه در سال 2015 اتفاق افتاده است.
صعود 12 پله ای در شاخص سهولت انجام کسب و کار
رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار در سال 2016 میلادی رتبه 118 که 12 پله صعود، نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
دلایل صعود 12 پله ای در شاخص سهولت انجام کسب و کار
بخشی از این ارتقای جایگاه به سبب انجام اصلاحات فرایندی و انعکاس واقعیت‌های موجود کشور به بانک جهانی و بخشی دیگر نیز به دلیل تغییر روش‌شناسی است. رتبه ایران در گزارش سهولت انجام کسب و کار سال 2015 میلادی 130 عنوان شده بود که در بازبینی گزارش مذکور مطابق روش‌شناسی گزارش 2016 به 118، تصحیح شده است. با توجه به اینکه اصلاحات منعکس شده و مورد تأیید بانک جهانی در بازبینی گزارش 2015 اعمال شده است، بهبود رتبه در بازبینی گزارش 2015 بیشتر مشهود است که  این امر حاکی از این نکته مهم است که بهبود 12 پله‌ای رتبه کشور عمدتاً به واسطه انجام اصلاحات است و تغییر روش‌شناسی، تأثیر نامحسوس‌تری بر بهبود رتبه کشور داشته است.رتبه ایران در گزارش سال 2016، به رتبه کشورهای پیشروی در حال توسعه از قبیل برزیل (116) و چین (84) بسیار نزدیک است.
مولفه های جدید در گزارش سال 2016
در گزارش سهولت انجام کسب و کار سال 2015 میلادی، مؤلفه‌هایی چون تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه انتقال دارایی از یک شرکت به شرکت دیگر در محاسبه این زیرشاخص لحاظ می‌گردید. این در حالی است که در گزارش سال 2016 میلادی برای نخستین بار، مؤلفه کیفیت مدیریت (اداره) زمین (30-0) نیز، با در نظر گرفتن عواملی چون قابلیت اطمینان، شفافیت و پوشش جغرافیایی سیستم‌های مدیریت زمین، به عنوان جنبه‌های حل اختلاف برای مسائل زمین در محاسبه این زیرشاخص لحاظ شده است.لازم به یادآوری است، در گزارش سهولت انجام کسب و کار سال 2015 میلادی، مؤلفه‌هایی چون تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه انتقال دارایی از یک شرکت به شرکت دیگر در محاسبه این زیرشاخص لحاظ می‌گردید. این در حالی است که در گزارش اخیر بانک جهانی برای نخستین بار، مؤلفه کیفیت مدیریت (اداره) زمین (30-0) نیز، با در نظر گرفتن عواملی چون قابلیت اطمینان، شفافیت و پوشش جغرافیایی سیستم‌های مدیریت زمین، به عنوان جنبه‌های حل اختلاف برای مسائل زمین در محاسبه این زیرشاخص لحاظ شده است.
سخن آخر
یکی از اساسی ترین چالش های چشم‌انداز اقتصاد ایران پدیده جهانی شدن است که در راستای آن برخورداری از صنعت رقابت پذیر برای اقتصاد اجتناب ناپذیر است. به نظر می رسد از اقدامات مهم و اساسی کشور در دستیابی به اهداف سند چشم انداز، بهبود فضای کسب و کار  و رقابتی نمودن آن در کشور است. از طرف دیگر وجود نرخ بالای بیکاری در کشور و رهایی از آن، مستلزم تقویت طرف عرضه اقتصاد است؛ که با توجه به قوانین و مقررات دست و پا گیر، سختی اجازه و ایجاد کسب و کار در ایران، سرمایه و تسهیلات حمایت از تولید، در فعالیتهای غیر تولیدی مورد استفاده قرار گرفته و سبب رشد تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمتها شده است. اهمیت سرمایه در کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای توسعه یافته است زیرا کشورهای در حال توسعه به منظور بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال که محرک رشد اقتصادی است، دچار کمبود سرمایه هستند.فضای کسب و کار از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن می‌توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت. محیط فضای کسب و کار در کشورها هرچه شفاف تر و رقابتی تری باشد منجر به افزایش سلامت اقتصاد ی کشورها و اتخاذ سیاست های مطلوب شده و روند بهبودی شاخصها ی اقتصادی را در پی خواهد داشت.در این راستا بررسی وضعیت شاخص های کسب و کار چه از نظر خرد و چه از نظر کلان و تبیین چالش های موجود می تواند در ایجاد و توسعه فضای کسب و کار در کشور مثمر ثمر باشد.
تاثیر فضای کسب و کار مساعد، بر افزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی مشهود است. با وجود این، طی سال‌های پس از اعلام آمارهای جهانی از رتبه ‌بندی فضای کسب و کار در کشورهای مختلف، دیدگاه‌های متفاوتی در زمینه جایگاه کشورمان مطرح می‌شود. این شرایط موجب شده است تا اکنون بهبود فضای کسب و کار با توجه به چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور به ضرورتی انکار‌ناپذیر تبدیل شود. با این وجود به ‌نظر می‌رسد هنوز هم بسترهای مناسب برای ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری و کسب و کار در کشورمان چندان فراهم نبوده و برای رسیدن به جایگاه واقعی اقتصاد ایران در زمینه شاخص فضای کسب و کار، فراهم کردن برخی زیرساخت‌ها اجتناب‌ناپذیر است. آنچه مسلم است اصلاح فضای کسب و کار و بهبود شاخص های مزبور در عرصه جهانی نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقاء سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می شود بلکه به طور قطع از منظر سرمایه گذاران خارجی از جمله ی مهمترین نماگرها برای ورود به کشور میزبان و شرط لازم برای ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور می باشد.
AWT IMAGEمرجع: روزنامه تفاهم

نشانی مطلب در وبگاه مرکز کارآفرینی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=63.5786.46290.fa
برگشت به اصل مطلب