مرکز کارآفرینی- اخبار
برگزیدگان مسابقه کتابخوانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۳/۲۹ | 

اسامی برگزیدگان کتابخوانی کتاب کارآفرینی دانشجویی درخوابگاههای دانشگاه علم و صنعت ایران

نفر اول: پوریا پورسلیمی بروجنی

نفر دوم: امین بهداد

نفر سوم: مریم جوهری 

نفر چهارم: راحله فریادرس 

نفر پنجم: بهاره سادات ­هانی 

نفر ششم: مریم دلبری

نفر هفتم: مریم اکبری­ له 

نفر هشتم: مهدیس صفرنژاد 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز کارآفرینی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=63.5786.45983.fa
برگشت به اصل مطلب