مرکز کارآفرینی- مقالات کارآفرینی
مقالات فارسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۴/۱۳ | 

مقالاتی که با حرف(م) می باشد.

ردیف

موضوع مقاله

نویسنده

فایل  pdf

1

مدل کسب‌‌‌وکار نوآورانه B2C برای شرکت‌های پخش (مطالعه موردی: شرکت گلرنگ‌پخش)

علی مبینی دهکردی؛ مهران رضوانی؛ علی داوری؛ فاطمه فروزان AWT IMAGE
2

مدلسازی ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در بسترسازی برای کارآفرینی با استفاده از منطق فازی (مورد مطالعه: شهر اردبیل)

عطا غفاری گیلانده؛ بهنوش افروز

AWT IMAGE

3

مقایسه سطح سرمایه اجتماعی زنان و مردان کارآفرین در حوزه های کاری زنان و مردان

 زهرا آراستی؛ ژوان ناهید؛ آرین قلی پور  AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه مرکز کارآفرینی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=63.14827.40822.fa
برگشت به اصل مطلب