انجمن علمی دانشجویی- انجمن علمی بین رشته‏ای نانو فناوری
برگزاری دوره آموزشی نانو

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برگزاری دوره آموزشی نانو

انجمن علمی بین رشته ای نانو فناوری قصد دارد در بهمن ماه دوره پیشرفته آموزشی نانو برگزار نماید. اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.9890.18472.fa.html
برگشت به اصل مطلب