انجمن علمی دانشجویی- طراحی صنعتی
برگزاری جشن معارفه دانشجویان جدید الورود طراحی صنعتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ | 

جهت آشنایی دانشجویان جدید‌الورود با اساتید و دانشجویان طراحی صنعتی و همچنین فضای دانشکده و رشته طراحی صنعتی این مراسم با حضور اساتید طراحی صنعتی دکتر خرم، دکتر کلینی، دکتر مرتضایی، دکتر مسدد،دکتر دزفولی، مهندس گلستانه و استاد معطری و همچنین مهندس زرین قلمی در آمفی تئاتر دانشکده معماری و شهرسازی برگزار گردید.

0

AWT IMAGE

0

AWT IMAGE

0

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.8078.48565.fa
برگشت به اصل مطلب