انجمن علمی دانشجویی- فیزیک
برگزاری دوره برنامه نویسی متلب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ | 

انجمن علمی دانشکده فیزیک با توجه به نیاز دانشجویان دانشکده‌ی فیزیک و نیز دانشجویان سایر دانشکده‌ها اقدام به برگزاری دوره آموزشی متلب نمود. این دوره طی 10 جلسه‌ی دو ساعته و با تدریس جناب آقای طباطبایی برگزار شد.

0

AWT IMAGE

0

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7844.48536.fa
برگشت به اصل مطلب