انجمن علمی دانشجویی- فیزیک
گزارش فعالیت انجمن علمی فیزیک در نیمه ی دوم سال 87

حذف تصاویر و رنگ‌ها
1) تدارک برنامه ای برای روز ثبت نام ورودی های سال 87 دا نشکده: انجمن علمی برای هر یک از دانشجویان جدید الورود دانشکده هدیه ای تهیه کرد که در روز ثبت نام به آنها اعطا شد. این بسته شامل کتاب "صفر"  (درباره ی تولد و مرگ در فیزیک جدید ) ، فیلمی از زندگی نیوتن و یک بروشور بود. این بروشور که در غالب دفترچه ای کوچک با همکاری اعضای انجمن تهیه گردید، شامل مطالبی درباره‏ی معرفی دانشگاه علم و صنعت و دانشکده‏ی فیزیک، علم فیزیک و گرایش های آن، جایگاه فیزیک در جهان، آینده‏ی کاری آن و .... بود.
2) مجموعه ی سمینار های علمی ارائه شده توسط اساتید دا نشکده : انجمن علمی با هدف آشنایی دانشجویان با ابعاد کاربردی علم فیزیک و شاخه های مختلف آن، با همکاری اساتید محترم دانشکده، جلساتی  شامل موارد زیر تشکیل داد :
* سمینار "CERN" : این جلسه درباره ی بزرگترین آزمایش فیزیک جهان در حوزه ی فیزیک ذرات توسط دکتر نمیرانیان ارائه گردید.
* سمینار "کاربرد نانو" : در این جلسه  تاریخچه ای از علم و فناوری نانو و شاخه ها و کاربرد های آن در فیزیک و آینده ی آن، توسط دکتر فیض آبادی ارائه گردید.  
* سمینار "مقدمه ای بر اپتیک مدرن" : در این جلسه نیز مطالبی توسط دکتر اخوان، درباره‏ی شاخه‏ای نوین در علم اپتیک ارائه شد.
* سمینار "جایزه ی نوبل سال 2008" : در این جلسه دکتر نمیرانیان خلاصه‏ای از موضوع جایزه ی نوبل امسال فیزیک ارائه دادند .
* سمینار "چرا نانو مهم است" : در این سمینار هم اهمیت فناوری نانو توسط دکتر نمیرانیان ارائه گردید.
3) پخش فیلم های علمی در ارتباط با فیزیک و علم نجوم : انجمن علمی، مجموعه‏ای از فیلم هایی در ارتباط با فیزیک جمع آوری کرد  و تعدادی از آنها را در دانشکده پخش نمود. همچنین انجمن سایر فیلم‏ها را در اختیار دانشجویان علاقه‏مند قرار داد.
4) برگزاری کلاس نرم افزار MATLAB
5) انتشار و توزیع نخستین شماره‏ی نشریه‏ی علمی شتاب
6) مجموعه ی  سمینار های هفتگی دانشجویان فیزیک
7) انتشار اخبار روز دانش فیزیک به صورت هفتگی
8) برگزاری سمینار بزرگ "فیزیک ذرات" :
این سمینار علمی درباره ی گذشته، حال و آینده ی فیزیک ذرات در سطح دانشگاه برگزار شد و توسط دکتر شیخ جباری، چهره‏ی ماندگار سال گذشته‏ی فیزیک ایران و رئیس پژوهشکده‏ی فیزیک پژوهشگاه دانش‏های بنیادی، در مجتمع امام خمینی ارائه شد .
9) برگزاری جلسه ی معارفه ی معاونت آموزشی دانشکده
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7844.10734.fa
برگشت به اصل مطلب