انجمن علمی دانشجویی- شیمی
اهدای نرم افزار خودآموز end note به دانشجویان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/11/13 | 

این نرم افزار برای دانشجویان کارشناسی ارشد مناسب می باشد و کمک کننده دانشجویان در مقاله نویسی برای مشخص کردن رفرنس می باشد . لذا دانشجویانی که قصد نوشتن مقاله را دارند می توانند از این نرم افزار خودآموز به خوبی استفاده کنند. نرم افزار خود آموز END NOTE به صورت رایگان به دانشجویان ارئه شد. این نرم افزار حاوی فیلم کامل آموزشی به صورت تصویری بوده . سال های پیش این نرم افزار در کلاس های حضوری به دانشجویان آموزش داده می شد. هر یک از دانشجویان در تمام گرایشات میتوانستند این فایل را دریافت کنند و از این نرم افزار خود آموز استفاده کنند.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7843.38712.fa
برگشت به اصل مطلب