انجمن علمی دانشجویی- مهندسی مواد و متالورژی
جلسه هماهنگی انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۲/۱۵ | 

انجمن علمی مهندسی دانشکده مواد بر آن شد که در دوره چهاردهم در جهت هماهنگی اعضا جلسه ای برگزار کند که وظایفی بر اساس  قابلیت ها و توانایی های هر عضو به او اعطا شود تا بتواند بهترین عملکرد را داشته باشد. در این راستا، اعضای انجمن به این تدعداد دسته تقسیم شدن و دبیر و نایب دبیر تعیین شد . شرح کامل در ضورت جلسه آورده شده است

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7841.45358.fa
برگشت به اصل مطلب