انجمن علمی دانشجویی- معماری و شهرسازی
نشست تخصصی معماری با موضوع مقایسه تطبیقی معماری وشهرسازی دوره صفوی با اروپا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/23 | 

یکی از دوره‌های معماری ایرانی دوره صفوی است که اکثر بناهای به جا مانده از گذشته نیز به این دوره تعلق دارد؛ برای مثال میدان نقش جهان، عمارت چهل ستون قزوین، چهل ستون اصفهان و ... از بناهای این دوره می‌باشند.

انجمن علمی معماری و شهرسازی نشست تخصصی معماری با موضوع "مقایسه تطبیقی معماری وشهرسازی دوره صفوی با اروپا" با حضور استادان؛ کامران صفامنش و محمد محمد زاده و پانل گفتگو با حضور فرزین رضاییان،محمد مرادی و ساسان سواد کوهی‌فر را برگزار کرد.

این نشست در تاریخ 23 آذر ماه سال 1395 در آمفی تئاتر شهید مداح واقع در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران از ساعت 13 الی 15 برگزار گردید.

0

AWT IMAGE

0

AWT IMAGE

0

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7840.48601.fa
برگشت به اصل مطلب