انجمن علمی دانشجویی- معماری و شهرسازی
ورکشاپ معماری داخلی با حضور استاد فریدون کسرایی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

اولین ورکشاپ معماری داخلی با حضور استاد فریدون کسرایی :

اولین ورکشاپ معماری داخلی با حضور استاد فریدون کسرایی برگزار شد . در این برنامه 10 ساعته که چهارشنبه 23 آذر ماه در آتلیه های دانشکده قدیم معماری برگزار شد، جمعی از دانشجویان چگونگی ایجاد ارتباط بین یک شومینه و پله در داخل خانه زیر نظر استاد فریدون کسرایی تمرین کردند . در انتها کارها داوری و آثار برگزیده انتخاب شدند.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7840.22761.fa
برگشت به اصل مطلب