انجمن علمی دانشجویی- معماری و شهرسازی
سمینار بامهای سبز با سخنرانی دکتر مهابادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

سمینار بامهای سبز با سخنرانی دکتر مهابادی مدرس دانشگاه Ostwest-fallen آلمان

روز سه شنبه 17 آبان ماه ساعت 13 الی 14:45

در آمفی تئاتر دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت برگزار گردید.

استاد مهابادی عضو و مسئول کمیسیون های تحقیقاتی موسسه FLL آلمان نیز میباشند و دارای تالیفات متعددی در زمینه فضای سبز و بامهای سبز می باشند.

AWT IMAGE

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=62.7840.22208.fa
برگشت به اصل مطلب