انجمن علمی دانشجویی- معماری و شهرسازی
گذری تصویری بر معماری جهان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
گذری تصویری بر معماری جهان
با سخنرانی دکتر مجید مفیدی و محوریت مباحث پایداری و انرژی
این مجموعه برنامه ها در قالب نشست های 2 هفته یکبار برگزار خواهد شد که در هر قسمت پیرامون معماری یک کشور صحبت خواهد شد
قسمت اول : لیبی
یکشنبه 22 آبانماه،ساعت 12-13/30،آمفی تئاتر دانشکده معماری و شهرسازی
انجمن علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=62.7840.22206.fa
برگشت به اصل مطلب