انجمن علمی دانشجویی- معماری و شهرسازی
اسکیس حجمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اسکیس حجمی

انجمن علمی معماری و شهرسازی روز دوشنبه اول آذر ماه 1389 اولین برنامه ی نیم سال اول امسال خود را اجرا نمود که در آن انجمن علمی معماری میزبان ورودی های 89 دانشکده معماری و شهرسازی بود.

در این برنامه با عنوان اسکیس حجمی و موضوع حرکت و سکون با حضور 37 نفر از ورودی های جدید برگزار شد ، شرکت کنندگان به گروه های 3-4 نفره تقسیم شدند و بایستی در مدت یک ساعت و نیم ، 50 ایده در مورد موضوع برنامه را بروی کاغذ ترسیم کنند. در قسمت بعد بایستی در مدت یک ساعت ایده های خود را با ابزار ماکت و در قالب مکعب های مقوای ارائه می کردند.

در پایان داوری میان آثار با حضور دانشجویان سال های بالاتر و خانم مهندس عظیمی از اساتید دانشکده انجام شد و به گروه برتر هدایایی اعطا شد.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7840.18464.fa
برگشت به اصل مطلب