انجمن علمی دانشجویی- معماری و شهرسازی
کارگاه اسکیس مکعب

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

اسکیس مکعب

روز 2شنبه، 30/9/88، انجمن علمی دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت، در قالب کارگاهی با موضوع " حرکت و سکون " میزبان ورودی های سال 88 دانشکده بود .
از بچه ها انتظار می رفت در 4 ساعت زمان در نظر گرفته شده، 50 ایده برای حرکت و سکون در قالب یک مکعب 8*8*8 ارائه دهند و با توجه به زمان باقیمانده، هر تعدادی از ایده ها را که ممکن بود، با مقوا اجرا کنند .
بچه ها در گروه های 3 یا 4 نفره در کارگاه شرکت کردند و نتیجه کار بیش از 60 مکعب ساخته شده بود. در پایان نیز با داوری دکتر خسروی – از اساتید دانشکده- آثار یک گروه به عنوان کارهای برتر برگزیده شد .

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7840.15464.fa
برگشت به اصل مطلب