انجمن علمی دانشجویی- معماری و شهرسازی
گزارش عملکرد مهرماه 88 انجمن علمی معماری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  اقدامات صورت گرفته توسط انجمن علمی دانشکده معماری در مهرماه سال 1388

  1- برگزاری سمیناری با عنوان "طراحی سر در دانشگاه علم و صنعت"

  2- برگزاری جشن ورودی های 88 در آمفی تئاتر دانشکده جدید معماری در تاریخ 15/7/88(به اهدای هدایایی به رسم یادبود به دانشجویان ورودی 88)

  3- برپایی مسابقه اسکیس حجمی با عنوان "طراحی ورودی دانشکده قدیم معماری" در تاریخ 21/7/88

  4- برگزاری نمایشگاهی شامل طرح های دانشجویان در مسابقه اسکیس حجمی، از تاریخ 10/8/88 تا تاریخ 16/8/88

  5- برگزاری بازدیدی از "پردیس سینمایی ملت" با حضور استاد نوحی(از استادان دانشکده) و معمار بنا، "آقای دانشمیر" از فارغ التحصیلان دانشگاه علم و صنعت

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7840.13633.fa
برگشت به اصل مطلب