انجمن علمی دانشجویی- معماری و شهرسازی
گزارش کاردکرد انجمن علمی در سال 1387

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

برگزاری سمینارهایی با عنوان خانه دانشجو

انجمن علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران در جهت آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان با نمونه کارهای برتر و قرارگیری دانشجویان درمحیطی کاملا علمی و صمیمانه اقدام به برگزاری سمینارهای هفتگی تحت عنوان خانه دانشجو کرده است.این سمینارها به همین عنوان در سال های گذشته نیز برگزار می شده و انجمن علمی دانشکده معماری در جهت استمرار این گونه سمینارها و اجتماعات تحت همان عنوان خانه دانشجو و با حفظ همان رویکرد پیشین و درجهت بهبود آن اقدام به برگزاری مستمر این سمینارها نموده است .این سمینارها با دعوت از دانشجویان برتر و اساتید محترم دانشکده معماری برگزار می گردد که با استقبال خوبی از دانشجویان این دانشکده روبروست.

برگزاری مسابقات اسکیس

برگزاری مسابقات اسکیس یکی دیگر از برنامه های انجمن علمی دانشکده معماری و شهرسازی است که با برنامه ریزی و به طور مرتب در محیط دانشکده برگزار می گردد. این مسابقات هر 3 هفته یکبار در محیط اصلی دانشکده معماری در جهت تقویت پویایی فضای علمی دانشکده تشویق دانشجویان برای شرکت در رقابت های علمی و همچنین تقویت توانایی های دانشجویان در طراحی برگزار میگردد و در راستای افزایش جنبه رقابتی و علمی این مسابقات، طرح موضوعات اسکیس و قضاوت و داوری توسط اساتید محترم دانشکده انجام می شود و با معرفی نفرات برتر و اهدای جوایز به آن ها به اتمام می رسد.

شرکت در همایش معماری کاشان

علاوه بر برگزاری مسابقات و سمینارها، انجمن علمی در جهت تقویت ارتباط گذشته و ایجاد ارتباطات جدید با محافل معماری خارج از دانشکده و نیز نوعی سنجش دانشکده در مقابل سایر دانشکده های معماری دانشگاه های ایران اقدام به شرکت در همایش معماری که در کاشان برگزار شده بود،نمود .در این رابطه انجمن اقدام به شناسایی و جمع آوری پروژه های برتر دانشجویان با توجه به نظر اساتید محترم دانشکده و ارسال این آثار توسط نماینده ای از طرف انجمن علمی نمود.

نمایش فیلم هایی مرتبط با رشته معماری

  نمایش فیلم از دیگر اقدامات انجمن علمی در سال 1387 بوده است.این فیلم ها از طریق نماینده انجمن علمی دانشکده و با همکاری مرکز راهبردی انجمن علمی مرکزی دانشگاه علم و صنعت انتخاب و در سالن آمفی تئاتر دانشکده پخش می شود .این فیلم ها با معرفی بناهای برتر جهان و پیشگامان عرصه معماری در جهت ارتقا اطلاعات معماری دانشجویان این رشته معمولا به صورت هفتگی برگزار می شود.

جشن ورودی های جدید

انجمن علمی دانشکده معماری، با درنظر گرفتن این واقعیت، که ورودی های جدید پتانسیل های خوبی برای فعالیت های علمی در دانشکده دارند و می توانند فصلی جدید در رابطه با فعالیت های علمی در دانشکده آغاز کنند،اقدام به برگزاری جشن برای ورودی های جدید نمود.از جمله برنامه های انجمن علمی در جشن ورودی های جدید را می توان این گونه برشمرد:

 1-دعوت از اساتید دانشکده برای سخنرانی جهت آشنایی هرچه بیشتر ورودی های جدید با رشته و دانشکده معماری

  2- معرفی انجمن علمی دانشکده معماری و تشویق دانشجویان به شرکت در فعالیت های علمی

  3-پخش فیلمی کوتاه در رابطه با معماری

  4- برگزاری مسابقه سازه جهت ایجاد فضای رقابتی درمیان دانشجویان که با استقبال بسیار خوبی روبرو شد.

  5-پذیرایی و اهدای یادگاری از طرف انجمن علمی دانشکده به ورودی های جدید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7840.10732.fa
برگشت به اصل مطلب