انجمن علمی دانشجویی- مهندسی راه آهن
برگزاری کارگاه "MBTI"

حذف تصاویر و رنگ‌ها

انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن این کارگاه را روز پنجشنبه 29 مهرماه و پنجشنبه 6 آبان ماه، با حضور مهندس محمد حسین میرمجیدی برگزار کرد. MBTI یک پرسشنامه شخصیت شناسی است که 16 تیپ شخصیتی را بر اساس تئوری یونگ شناسایی می کند. این پرسشنامه یک ابزار قوی برای شناخت خود  و شناخت اختلاف بین افراد است. با توجه به استفاده گسترده از آزمون فوق در اکثر کشورها توسعه یافته به عنوان یک آزمون کاربردی و معتبر، انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن، کارگاه "MBTI" را روز پنجشنبه، با حضور مهندس محمدحسین میرمجیدی یکی از فارغ‌التحصیلان دانشکده راه‌آهن برگزار کرد. هر شخص با پیدا کردن تیپ شخصیتی خود با توانمندی‌ها و نقاط قابل اصلاح خود بیش از پیش آشنا گردید. در این کارگاه الگوهای رفتاری افراد شناسایی شده و آن ها به یکی از 16 تیپ شخصیتی منحصر به فرد نسبت داده شدند.

0

0

AWT IMAGE

0

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7834.47430.fa
برگشت به اصل مطلب