انجمن علمی دانشجویی- تقدیر از پایان نامه های برتر
جشنواره تقدیر از پایان‏نامه‏های برتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها

معرفی برنامه

پایان‏نامه‏های برتر

اسامی ثبت نام کنندگان جشن

دریافت فرم ثبت نام

ارتباط با دبیرخانه

AWT IMAGE


نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7831.7967.fa
برگشت به اصل مطلب