انجمن علمی دانشجویی- برنامه های در دست اجرا
برگزاری سمینار نیم‌روزه "اصول و تکنیک‌های سخنرانی متقاعد‌کننده"

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/26 | 

در  سمینار نیم‌روزه "اصول و تکنیک‌های سخنرانی متقاعد‌کننده" می‌آموزیم چگونه می‌توان یک ارائه موثر داشت. آشنایی مخاطبین با اصول و تکنیک های یک سخنرانی و ارائه موثر به نحوی که سخنران بتواند مخاطبین خود را تحت تاثیر قرار داده، آن ها را به مرحله "اقدام" برساند از اهداف این سمینار است. این سمینار 4اسفندماه برگزار خواهد شد. محمد اهدائی (هم اینک پژوهشگر ارشد و مدیر نوآوری و توسعه تجاری در پژوهشکده پارسا شریف) ارائه‌دهنده این سمینار است.


سرفصل‌هایی که در این سمینار ارائه خواهد‌شد:

  • طرح ریزی و تهیه مطالب؛ شامل: آماده‌سازی و شناخت مخاطب، انتخاب عنوان مناسب، تهیه نقشه راه و ساختار ارائه، ترکیب منطق و احساس در مطالب، شروع و پایان

  • تهیه اسلایدها؛ شامل: ساده‌سازی در طراحی اسلایدها، استفاده از تصاویر در اسلایدها، نمایش داده‌ها، انتخاب رنگ‌بندی مناسب، مطالعات شناختی مغز در ارائه ها

  • ارائه دادن؛ شامل: قبل از شروع کردن، در ابتدای ارائه، نکاتی در مورد زبان بدن، برانگیختن توجه مخاطب

  • نکات پیشرفته؛ شامل: مدیریت زمان، چگونگی پاسخ به سوالات، مدیریت پیش‌آمدهای ناخواسته، شوخ طبعی در ارائه، چگونه لباس بپوشیم

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.13299.48663.fa
برگشت به اصل مطلب