انجمن علمی دانشجویی- برنامه های در دست اجرا
برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی و کاربردی کروماتوگرافی گازی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بیشتر آنالیزهای شیمیایی شامل جداسازی اجزا موجود در یک مخلوط می‌باشد و مهم‌ترین روش برای چنین جداسازی، برخی از اشکال کروماتوگرافی می‌باشد. کروماتوگرافی گازی یک روش فیزیکی است که برای جداسازی، شناسایی و اندازه‌گیری اجزای فرار به کار می‌رود و امروزه کاربرد گسترده‌ای دارد.


با توجه به کاربرد این روش در علوم مختلف و به خصوص شیمی و نیاز دانشجویان به فراگیری این مهارت، انجمن علمی دانشکده شیمی، این دوره را در تاریخ 18 آذر برگزار خواهد کرد. لازم به ذکر است که کلاس تئوری افراد متقاضی روز 18 آذر و کلاس عملی آن، در گروه­‌های مختلف روز 20 آذر برگزار خواهد شد.

استاد مربوط به این دوره، دکتر افسانه ملاحسینی، عضو پیوسته انجمن شیمی ایران، مسئول دستگاه‌های کروماتوگرافی، مدیر آزمایشگاه مرکزی دانشکده شیمی، مدیر گروه شیمی تجزیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت می‌باشد. همچنین مدارکی که به دانش‌آموختگان این دوره اعطا می‌شود دارای تأییدیه از طرف دانشکده شیمی و جناب آقای دکترعلی غفارنژاد، مدیر انجمن فرهنگی می‌باشد.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.13299.47504.fa
برگشت به اصل مطلب