انجمن علمی دانشجویی- برنامه های در دست اجرا
سمینار TRIZ

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/8/6 | 

دانش TRIZ دانشی انسان گرا مبتنی بر روش شناسی نظام یافته برای حل ابداعانه مسائل است.

در واقع نظریه‌ای است که با هدف نظام‌مند ساختن فرایندها و رویه‌های مرتبط با نوآوری و خلاقیت به منظور حل مسأله ارایه شده‌است.

مدرس : مهندس محمود کریمی (عضو گروه تخصصی TRIZ موسسه مطالعات ونوآوری و فناوری ایران و نماینده انجمن TRIZ اروپا ( ETRIA )در ایران )

هزینه: 7000 تومان

محل تشکیل:آمفی تئاتر شهید شهبازی

تاریخ بر گزاری : چهارشنبه 8/8/92

ساعت : 13 تا 16

سطح گستردگی : عمومی

مناسب برای همه رشته ها

جهت ثبت نام به انجمن علمی صنایع واقع در طبقه دوم دانشکده صنایع مراجعه فرمایید.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.13299.30407.fa
برگشت به اصل مطلب