انجمن علمی دانشجویی- برنامه های در دست اجرا
برگزاری دوره های بحث آزاد زبان انگلیسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/7/23 | 

دانشکده مهندسی صنایع اقدام به برگزاری دوره های بحث آزاد زبان انگلیسی می نماید.

محل تشکیل : دانشکده صنایع AWT IMAGE

تاریخ شروع کلاس :28 مهر ماه 92

سطح گستردگی : عمومی (تمام دانشگاه)

هزینه 50000ریال

جهت ثبت نام به انجمن علمی صنایع مراجعه فرمایید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.13299.30197.fa
برگشت به اصل مطلب