انجمن علمی دانشجویی- برنامه های در دست اجرا
برگزاری نمایشگاه کار و توسعه فناوری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/7/23 | 

نمایشگاه کار و توسعه فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران با همکاری انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن در تاریخ 2 الی 6 آذر ماه 1392 در محل دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می گردد.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.13299.30195.fa
برگشت به اصل مطلب