دانشکده مهندسی صنایع- افتخارات
افتخارات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

" افتخارات"

- ارتقاء (سالهای 92، 93، 95 ، 96 و 97)

 

AWT IMAGE در جلسه مورخ97/08/28 هیأت ممیزه دانشگاه،

ارتقای علمی دکتر سیدمهدی حسینی مطلق از درجه استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید.

AWT IMAGE در جلسه مورخ97/05/01 هیأت ممیزه دانشگاه،

ارتقای علمی دکتر محمدرضا غلامیان از درجه استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید.

AWT IMAGE  در جلسه مورخ97/05/01 هیأت ممیزه دانشگاه،

ارتقای علمی دکتر محمدرضا محمدعلیها از درجه استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید.

AWT IMAGE  در جلسه مورخ 97/04/25 هیأت ممیزه دانشگاه،

ارتقای علمی دکتر میرسامان پیشوایی از درجه استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید.

AWT IMAGE  در جلسه مورخ 96/04/12 هیأت ممیزه دانشگاه،

ارتقای علمی دکتراحمد ماکویی از درجه دانشیاری به استادی به تصویب رسید.

AWT IMAGE  در جلسه مورخ 96/04/12 هیأت ممیزه دانشگاه،

ارتقای علمی دکتر علیرضا معینی از درجه استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید.

AWT IMAGE  در جلسه مورخ 96/02/11 هیأت ممیزه دانشگاه،

ارتقای علمی دکتر کامران شهانقی از درجه استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید.

AWT IMAGE  در جلسه مورخ 95/12/02 هیأت ممیزه دانشگاه،

ارتقای علمی دکتر فرناز برزین پور از درجه استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید.

AWT IMAGE  در جلسه مورخ 95/11/04 هیأت ممیزه دانشگاه،

ارتقای علمی دکتر مصطفی جعفری از درجه استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید.

AWT IMAGE  در جلسه مورخ 95/07/26 هیأت ممیزه دانشگاه،

ارتقای علمی مرحوم دکتر کاظم نقندریان از درجه استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید.

AWT IMAGE درجلسه مورخ93/12/18 هیات ممیزه دانشگاه ،

ارتقای علمی دکتر محمد مهدوی مزده از درجه استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید.

AWT IMAGE درجلسه مورخ 93/07/14 هیات ممیزه دانشگاه ،

ارتقای علمی دکتر ابراهیم تیموری از درجه استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید.

 

 AWT IMAGE در جلسه مورخ 92/11/21 هیأت ممیزه دانشگاه،

ارتقاء علمی دکتر علیرضا علی احمدی عضو هیأت علمی از درجه دانشیاری به استادی به تصویب رسید.
 

 

AWT IMAGE
درجلسه مورخ 92/09/11 هیات ممیــزه دانشگاه ،

ارتقاء علمی دکتر محمد فتحیان از درجه دانشیاری به استادیی به تصویب رسید.

 

AWT IMAGE درجلسه مورخ 92/04/17 هیات ممیــزه دانشگاه ،

ارتقای علمی دکتر مهدی حیدری از درجه استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید.
 

AWT IMAGE  درجلسه مورخ 92/03/20 هیات ممیزه دانشگاه ،

ارتقای علمی دکتر سیدغلامرضاجلالی نائینی از درجه استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید.

AWT IMAGE درجلسه مورخ 92/03/20 هیات ممیزه دانشگاه ،

ارتقای علمی دکتر محمدسعید جبل عاملی از درجه دانشیاری به استادی به تصویب رسید.
 

 

 

  

- استاد نمونه کشوری

AWT IMAGE  مهندس محمد ذهبیون، عضو گروه فناوری صنعتی (سال 1373)      

 

- پایه گذار صنایع کشور 

AWT IMAGE  مهندس ابرهیم صادقی، عضو گروه فناوری صنعتی                                                     

 پدر علم ماشین افزار در ایران  

 

- مولفان کتاب های برتر سال

AWT IMAGE کتاب تألیفی دکتر محمد سعیدی مهرآباد و مهندس حمید فضل ا... تبار با عنوان « Autonomous Guided Vehicles -Methods and models for Optimal Path Planning »،  توسط ناشر Springer,2015 Edition(January21,2015)‎)   منتشر شده است، از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه  در سال 93 مورد تقدیر قرار گرفت.
AWT IMAGE کتاب تألیفی دکتر رسول نور السناء با عنوان « Statistical Analysis of Profile Monitoring »، که توسط ناشر معتبر خارجیJohn Wiley & Sons, Inc. ‎ منتشر شده است، از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شایسته تقدیر شناخته شد. 92/4/22
AWT IMAGE دکتر محمد فتحیان، مؤلف کتاب "مبانی و مدیریت فنآوری اطلاعات" به عنوان "مولف برتر" موفق به دریافت لوح تقدیر و "جایزه ادبی پروفسور ناصر میرسپاسی" گردید.93/3/26
AWT IMAGE کتاب دکتر محمد فتحیان و آقای مهندس مولاناپور با عنوان "تجارت الکترونیکی با رویکردی بر تجارت اجتماعی" در بیستمین جشنواره کتاب سال دانشجویی که در آبان ماه سال جاری برگزار گردید، مورد تقدیر قرار گرفت.(92/9/5)
 AWT IMAGE    دکتر رسول نورالسناء، عضو گروه مهندسی صنایع - تولیدصنعتی

  ترجمه کتاب" کنترل کیفیت آمار " عنوان بهترین کتاب سال در زمینه آمار (1377-1373)

AWT IMAGE   دکتر میربهادر قلی آریانژاد، مدیرگروه مهندسی صنایع- تولید صنعتی

  کتاب "کنترل تولید جامع " عنوان کتاب نمونه سال (1379-1377)

 AWT IMAGE   دکتر مهدی غضنفری، عضو گروه سیستم های اقتصادی- اجتماعی

  ترجمه کتاب"سیستم‏های مدیریت تولید با نگرشی یکپارچه" رتبه سوم گروه فنی ومهندسی

  (سال1380)

AWT IMAGE   دکتر محمد فتحیان، مدیر گروه فناوری اطلاعات

  کتاب " مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات" نخستین کتاب دانشگاهی در زمینه IT   (سال1385)

 

- مقالات برتر 

 

AWT IMAGE مقاله دکتر سعیدی تحت عنوان "Production Planning and worker training in dynamicmanufacturing Systems" بعنوان مقالات برتر علوم مهندسی در سرت Advances inEngineering انتخاب گردید. (92/3/18)
 
AWT IMAGE مقاله « A Two - Stage DEA to Analyze the Effect of Entrance Deregulation on Iranian Insurers » تألیف دکتر سید غلامرضا جلالی نائینی و همکارانش در اولین جشنواره آثار پژوهشی برتر در حوزه بهره‌وری به عنوان "مقاله برتر"شناخته شد. (92/9/18)
 

 

- پژوهشگران نمونه دانشکده (سال های 91، 92 ، 93، 94 ، 95  و 96)

AWT IMAGE دکتر محمد سعیدی مهرآباد بعنوان "پژوهشگر برتر دانشکده" و " رتبه اول در ماده فعالیت‏های علمی- بین‏المللی دانشگاه" در  سال 93 معرفی شد.
AWT IMAGE دکتر رسول نورالسناء بعنوان "پژوهشگر برتر" دانشکده سال 92 معرفی شد.
  AWT IMAGE   دکتر احمد ماکویی بعنوان "پژوهشگر برتر" دانشکده سال 91 معرفی شد.
 AWT IMAGE دکتر سید غلامرضا جلالی نائینی به عنوان "استاد پیشکسوت سال 91" برگزیده و مورد تقدیر قرار گرفت.
AWT IMAGE دکتر محمد علی شفیعا به عنوان "استاد پیشکسوت سال 91" برگزیده و مورد تقدیر قرار گرفت.
AWT IMAGE خانم دکتر برزین پور بعنوان "عضو هیأت علمی جوان دانشگاه سال 91" برگزیده و موردتقدیر قرار گرفت.

AWT IMAGE

دکتر محمدرضا محمدعلیها بعنوان پژوهشگر برتر سال 94 (رتبه اول دانشکده مهندسی صنایع) معرفی و تقدیر گردیدند. 
AWT IMAGEAWT IMAGE دکتر عبدالرحمن حائری نفر اول کل و ماده صنعتی و پژوهشگر برتر جوان سال 95 با سابقه کمتر از چهار سال و دکتر میرسامان پیشوایی نفر اول ماده پژوهشی، معرفی و تقدیر گردیدند. 
AWT IMAGE ددکتر میرسامان پیشوایی بعنوان (نفر اول امتیاز کل در دانشکده مهندسی صنایع سال 96) معرفی و تقدیر گردیدند. 
AWT IMAGE ددکتر محمدرضا محمدعلیها بعنوان (نفر اول امتیاز ماده پژوهش در دانشکده مهندسی صنایع سال 96) معرفی و تقدیر گردیدند.
AWT IMAGE ددکتر عبدالرحمن حائری بعنوان (نفر اول امتیاز ماده صنعتی در دانشکده مهندسی صنایع سال 96) معرفی و تقدیر گردیدند. 

 

- ژورنال های نمایه شده

 

AWT IMAGEAWT IMAGE  ژورنال Decision Science Letters به سردبیری دکترماکویی و صاحب امتیازی دکتر سجادی به نمایه اسکوپوس پذیرفته شد.(26/3/92)


 

AWT IMAGE

ژورنال Engineering Solid Mechanics به سردبیری دکتر علیها در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) نمایه شد.
(11/8/92)
 

AWT IMAGE

ژورنال علمـــی- پژوهشی C‏urrent Chemistry Lettersبه سردبیری دکتر نعیمی جمال (عضو هیات علمی دانشکده شیمی) و صاحب امتیازی دکتر سجادی به نمایه Chemical Abstract ملحق گردید. (92/2/11)
AWT IMAGEAWT IMAGE مجله Engineering Solid Mechanics به سردبیری دکتر محمدعلیها و مدیر مسئولی دکتر سجادی به نمایه اسکوپوس پذیرفته شد. (94/7/1)

AWT IMAGE

مجلـه "((Management Science Letters (ISSN 1923-9343 (Online) - ISSN 1923-9335 (Print " به سردبیـری دکتر سیدجعفر سجادی به نمایه اسکوپوس ملحق شد. (96/10/17)
AWT IMAGE مجله بین‌المللی «مهندسی صنایع و تحقیقات تولید» (International Journal of Industrial Engineering & Production Research) به سردبیری دکتر محمد سعیدی مهرآباد (استاد دانشکده مهندسی صنایع)، موفق به دریافت نمایه Scopus در سال 2018 شده است.
 

- دانشجویان نمونه کشوری 

AWT IMAGE

دکتر بابک ابراهیمی ،دانشجوی دکتری نمونه کشوری در سال 1392

مهندس محسن قطبی، دو بار برگزیده به عنوان دانشجوی نمونه کشوری در سال های 1371 و 1370

AWT IMAGE

دکتر داود شیشه بری، دانشجوی دکتری نمونه کشوری در سال 1391

دکتر فرناز برزین پور، دانشجوی نمونه کشوری در سال 1375

AWT IMAGE

مهندس آرنوش شاکری، دانشجوی نمونه کشوری در سال  1381 

  AWT IMAGE

مهندس امیر یوسفلی، دانشجوی نمونه کشوری در سال 1387 

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=61.9290.13329.fa
برگشت به اصل مطلب