دانشکده مهندسی صنایع- اخبار علمی
برگزاری چهل و هشتمین نشست انتقال تجربه با حضور مهندس سیدمجتبی موسوی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲۴ | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=61.5826.56117.fa
برگشت به اصل مطلب