دانشکده مهندسی صنایع- اخبار علمی
برگزاری سخنرانی علمـــی تحت عنوان «کسب و کار عصبی»

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=61.5826.56005.fa
برگشت به اصل مطلب