دانشکده مهندسی صنایع- اخبار علمی
برگزاری سخنرانی علمـــی تحت عنوان «روند تحقق کسب و کارهای الکترونیکی در کشور»

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=61.5826.55685.fa
برگشت به اصل مطلب