دانشکده مهندسی صنایع- Faculty members
Faculty

حذف تصاویر و رنگ‌ها

The Faculty Member Of Industrial Engineering Department

Industrial Engineering
 

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

Dr.Sadjadi

Dr.Jabalameli

Dr.Noorossana

Dr.Seyedhoseini

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

Dr.Saidi mehrabad
 

Dr.Makui

Dr.Heidari
 

Dr.Barzinpour
 

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

Dr.Ghousi

Dr.Aliha

Msc.Khaleghi

Dr.mohammadi

 

System Engineering
 

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

 Dr.Teimoury

Dr.Fathian 

Dr.Aliahmadi  

Dr.Ghazanfari

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

Dr. Hosseini-Motlagh

Dr.Mirzamohammadi

Dr.Gholamian   

Dr.Shahanaghi 

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

Dr.Yaghoubi

Dr.Jabbarzadeh
 

Dr.Pishvaee
 

Dr. sahebi

AWT IMAGE

AWT IMAGE

Dr.Amiri Dr. Rasouli

Dr. Pouromran

Productivity Management

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

Dr.Noori

Dr.Moini

Dr.Jafari

Dr.Shafia

AWT IMAGE

Dr Abdollah Jassbi

AWT IMAGE

AWT IMAGE

Dr.Haeri

 Dr. Jassbi

Dr.Bagherpour

Dr. Mahdavi

AWT IMAGE

Msc. Saghafinia

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=61.5518.6120.fa
برگشت به اصل مطلب