دانشکده مهندسی صنایع- ارشد/صنایع
توضیح رشته

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها 
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مجموعه‌ای آموزشی تحقیقاتی با تأکید بر آموزشهای پیشرفته در مهندسی صنایع و تجزیه و تحلیل سیستم‌های صنعتی است و هدف آن تربیت متخصصینی با بهره گیری از آموخته‌ها، دانش‌های مهندسی، دروس تخصصی این مجموعه، توانایی شناخت، تحلیل و ارائه طرح برای سیستم‌های متشکل از انسان، مواد و ماشین را دارا باشند.
• فارغ التحصیلان این دوره دارای مهارت های زیر خواهند بود:
• کشف و بررسی مشکلات وزارتخانه ها، سازمانهای ستادی و نظام های صنعتی
• جستجوی ارتباط منطفی بین اجزاء انواع سیستم های تولیدی و غیرتولیدی
• برنامه ریزی و ارائه مدل جهت کسب بهترین بازدهی از کارکرد سیستم ها
• کنترل سیستم ها جهت پیگیری نواقص و ارائه مدل مطلوب و نهایی
• برنامه ریزی و شرکت در اجرای پروژه های تحقیقاتی صنعتی
• ارائه الگوهای مناسب برای طراحی واحدهای تولیدی عظیم کشور


« برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – بهینه سازی سیستم ها »
برنامه آموزشی

بطور خلاصه برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مهنـــدسی صنــایع بصورت زیر است که در ادامه به هر یک از آنها شرح داده می شود.

ردیف نوع درس واحد
۱ دروس اصلی ۱۲
۲ دروس تخصصی ۱۲
۳ سمینار ۲
۴  پایان نامه ۶
جمع ۳۲

 

الف- دروس جبرانی

دروس جبرانی دروسی هستند که گذراندن آنها برای رفع کمبودهای دانشی یا مهارتی دانشجو، در طول دوره تحصیلی ضروری است. در صورتیکه پذیرفته شدگان یک یا چند درس اصلی و تخصصی کارشناسی مهندسی صنایع در مجموعه رشته های مصوب شورای انقلاب فرهنگی را نگذرانده باشند، می‏بایستی بصورت دروس جبرانی بگذرانند. تشخیص تعداد دروس جبرانی بعهده شورای آموزشی دانشکده مهندسی صنایع خواهد بود.

ب- دروس اصلی
دروس اصلی این دوره ۱۲ واحد بوده و دروسی هستند که دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها ملزم به اخذ آنها طبق جداول زیر هستند:

کلیه دانشجویان لازم است تا ۳ درس زیر را به عنوان دروس اصلی الزامی* اخذ نمایند:

ردیف نام درس واحد
۱ طراحی سیستم های صنعتی ۳
۲ فرآیندهای احتمالی ۳
۳ طراحی آزمایشها ۳


* : در حال حاضر دانشجویان به دو گروه تقسیم شده و گروه اول دروس "فرآیندهای احتمالی" و "طراحی آزمایشها"و گروه دوم درس "طراحی سیستم های صنعتی" را در نیمسال اول اخذ می نمایند و در نیمسال دوم دانشجویان دروس اصلی این دو گروه را به صورت ضربدری اخذ می نمایند.   

همچنین دانشجویان باید یک درس دیگر از مجموعه دروس زیر را به عنوان دروس اصلی الزامی اخذ نمایند: 

ردیف نوع درس واحد
۱ برنامه ریزی غیر خطی ۳
۲ برنامه ریزی عدد صحیح ۳
۳ برنامه ریزی پویا ۳

ج- دروس تخصصی

دروس تخصصی مجموعه دروسی هستند که زمینه ساز علمی دانشجویان در انجام امور سمینار و پایان نامه هستند. از بین دروس مشروحه ذیل، دانشجو باید با نظر دانشکده و استاد محترم راهنما، ۱۲ واحد را انتخاب نماید.

ردیف نام درس واحد
۱ الگوریتم های فراابتکاری ۳
۲ تئوری توالی عملیات ۳
۳ تئوری و کاربرد پایانی ۳
۴ فابلیت اطمینان انسانی ۳
۵ طراحی سیستم های تولیدی اتوماتیک ۳
۶ عارضه یابی در سیستم های تولیدی و خدماتی ۳
۷ طراحی و تولید توسط کامپیوتر ۳
۸ پیش بینی و آنالیز سریهای زمانی ۳
۹ تجزیه و تحلیل چند متغیره ۳
۱۰ برنامه ریزی خطی ۳
۱۱ برنامه ریزی عدد صحیح ۳
۱۲ برنامه ریزی پویا ۳
۱۳ برنامه ریزی تولید پیشرفته ۳
۱۴ مدلسازی شبکه ها ۳
۱۵ برنامه ریزی حمل و نقل ۳
۱۶ مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری ۳
۱۷ تئوری فازی و کاربردهای آن ۳
۱۸ تصمیم گیری با معیارهای چندگانه ۳
۱۹ نظریه بازیها ۳
۲۰ تحلیل شبکه ها ۳
۲۱ قابلیت اطمینانی ۳
۲۲ مهندسی هزینه ۳
۲۳ اصول مهندسی مالی ۳
۲۴ مدیریت و تحلیل ریسک مالی ۳
۲۵ دروس تخصصی و اصلی سایر شاخه‏های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ۳
۲۶ مسائل منتخب در مهندسی صنایع ۳

 د-سمینار و پایان نامه

برنامه تحقیقاتی این مجموعه مطابق مشخصات کلی دوره کارشناسی ارشد بشرح زیر است: 

ردیف نام درس واحد
۱ سمینار ۲
۲ پایان نامه ۶
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://www.iust.ac.ir/find-61.5359.5902.fa.html
برگشت به اصل مطلب