دانشکده مهندسی صنایع- کنفرانسها و همایشها
برگزاری اولین همایش ملی سازمان دفاعی دانش بنیان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۹/۷ | 
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=61.5330.47460.fa
برگشت به اصل مطلب