دانشکده مهندسی صنایع- برنامه امتحانی
برنامه امتحانی مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی دانشکده صنایع نیمسال دوم98-97

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۴/۲۱ | 

 برنامه امتحانی دوره های تحصیلات تکمیلی دانشکده صنایع نیمسال دوم 98-97 

 برنامه امتحانی دوره کارشناسی دانشکده صنایع نیمسال دوم 98-97  

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=61.5328.26973.fa
برگشت به اصل مطلب