دانشکده مهندسی صنایع-  اخبار و اطلاعیه های آموزشی
تعیین استاد راهنما (کارآموزی- پروژه پایانی) »

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ | 
به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی که  تمایل دارند در نیمسال دوم 98-97 واحد کارآموزی یا پروژه پایانی را اخذ نمایند، می‌‏رساند جهت دریافت کاربرگ‏‌های مربوطه برای تعیین استاد کارآموزی و استاد راهنمای پروژه می‌بایست از روز دوشنبه 97/11/1 (ساعت 8:30) به مدت یک هفته به آموزش دانشکده (سرکار خانم علی صعی) مراجعه نمایند. دانشجویان پس از دریافت کاربرگ معرفی به استاد، حداکثر یک هفته فرصت دارند تا برگه موافقت کتبی استاد را به آموزش دانشکده تحویل دهند، در غیر این صورت نفر جایگزین به اساتید معرفی خواهند شد.
لازم به ذکر است مطابق مصوبه گروه کارشناسی دانشجویان موظف هستند ظرف یک ماه از تاریخ اخذ پروژه پایانی نسبت به ارائه پروپزال خود مطابق فرمت ارائه شده در سایت دانشکده اقدام نمایند.
آموزش کارشناسی دانشکده صنایع
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=61.5325.55440.fa
برگشت به اصل مطلب