دانشکده مهندسی صنایع-  اخبار و اطلاعیه های آموزشی
انتخاب استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 97

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۴ | 

  

AWT IMAGE
انتخاب استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 97

  به اطلاع دانشجویان ورودی 1397 کارشناسی ارشد می رساند، بازه زمانی انتخاب استاد راهنما از تاریخ 11 آذر ماه سال جاری لغایت نیمه اسفندماه می باشد.

دانشجویان ورودی جدید ضروری است از تاریخ مذکور جهت دریافت کاربرگ تعیین استاد راهنما به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مراجعه نمایند. لازم به ذکر است دانشجویان هر رشته باید استاد راهنمای خود را از اساتید گروه آموزشی مربوطه انتخاب نمایند.

  فهرست رشته ها و لینک اسامی اساتید گروههای آموزشی مربوطه به شرح ذیل می باشد:

     

  رشته   اساتید گروههای آموزشی
  مهندسی صنایع -صنایع   اسامی اساتید گروه آموزشی مهندسی صنایع
  مهندسی لجستیک و زنجیره تامین

  مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی

  اسامی اساتید گروه آموزشی مهندسی سیستم 
  مدیریت مهندسی   اسامی اساتید گروه آموزشی مدیریت بهره وری

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی صنایع

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=61.5325.54514.fa
برگشت به اصل مطلب