دانشکده مهندسی صنایع- اعضاء هیات علمی
خوش آمدید

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

به پایگاه صفحات شرح حال علمی اساتید خوش آمدید. لطفا عضو مورد نظر را از بین اعضای هیات علمی انتخاب نمایید.

گروه مهندسی صنایع 

دکتر رسول نورالسناء   

دکترمحمدسعید

جبل‏‏ عاملی 

   دکتر سید جعفر سجادی  

دکترمحمد سعیدی مهرآباد

  دکتر فرناز برزین پور

دکتر مهدی حیدری

دکتر احمد ماکوئی

دکتر محمدرضا محمدعلیها

دکتر عمران محمدی

مهندس غلامحسین خالقی

دکتر روزبه قوسی

  

گروه مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین 

دکتر ابراهیم تیموری

دکتر کامران شهانقی

 دکتر محمدرضا غلامیان

دکتر محمد محمدپورعمران

 

دکتر سید مهدی حسینی مطلق

دکتر سعید یعقوبی

 


گروه مهندسی سیستم‌های هوشمند (مهندسی سیستم و تجارت الکترونیکی)

دکتر مهدی غضنفری

دکتر علیرضا علی‏ احمدی 

دکتر محمد فتحیان

دکتر سعید میرزامحمدی

دکتر میرسامان پیشوایی

دکتر آرمین جبارزاده

دکتر هادی صاحبی

دکتر محمدرضا رسولی

دکتر بابک امیری

 

 

گروه مدیریت بهره وری

دکتر مصطفی جعفری

دکتر علیرضا معینی

دکتر سیامک نوری 

 دکتر محمد مهدوی مزده

 

دکتر مرتضی باقرپور

دکتر عبدالرحمن حائری

مهندس مجتبی ثقفی ‏نیا

دکتر سیدفرید قنادپور

 


 

دکتر دین محمد ایمانی

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=61.5318.5839.fa
برگشت به اصل مطلب