دانشکده مهندسی صنایع- مدیران گروههای آموزشی
مدیران گروه های آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/11/23 | 

AWT IMAGE مدیر گروه مهندسی صنایع AWT IMAGE

AWT IMAGE

    دکتر سید جعفر سجادی  

  

AWT IMAGE مدیر گروه مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین AWT IMAGE

AWT IMAGE

دکتر ابراهیم تیموری


 AWT IMAGE مدیر گروه مدیریت بهره‌وری و پروژهAWT IMAGE

 AWT IMAGE

دکتر مصطفی جعفری

 

 AWT IMAGE مدیر گروه مهندسی سیستم و تجارت الکترونیکی AWT IMAGE

AWT IMAGE

دکتر محمدرضا رسولی

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=61.18177.52300.fa
برگشت به اصل مطلب