دانشکده مهندسی صنایع- برنامه 8 ترمه (کارشناسی)
برنامه 8 ترمه (مقطع کارشناسی)

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مصوبات آموزش کارشناسی (برنامه پیشنهادی ۸ ترمه -  تذکرات)
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=61.17055.43600.fa
برگشت به اصل مطلب