دانشکده مهندسی صنایع- برگزاری دفاعیه های دکتری
دفاعیه دکتری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/6/24 | 
 

نام :  امین

نام خانوادگی: وحیدی

استاد راهنما: دکتر علی احمدی

استاد مشاور: دکتر تیموری

اساتید داور داخلی:   دکتر غضنفری، دکتری پیشوایی

اساتید داور خارجیدکتر کرمانشاه، دکتر قاضی نوری

زمان و مکان جلسه:   روز شنبه 31 شهریور ماه 97 ساعت 15 -مکان سالن شهید شهبازی دانشکده

عنوان رساله:  طراحی الگوی طرح‌ریزی راهبردی نظام علم و فناوری کشور با ترکیب روش‌شناسی‌های سیستمی


چکیده : 

اهمیت باقی ماندن سیستم در برابر مخاطرات محیطی به عنوان یک نیاز همیشگی یک سیستم است. علاوه بر این  بسیاری سیستمها با یک ماموریت مشخص کار خود را شروع کرده و به دلیل فشارهای محیطی وارده اقدام به استحاله ماهوی میکنند. معمولا این استحاله ماهوی برای حفظ موجودیت سیستم صورت میگیرد. پاسخ به مسئله فوق فقط با داشتن رویکرد راهبردی و رویکرد سیستمی توئم امکانپذیر است لذا روشهای پیشنهادی جهت حل مسئله نیز باید ذیل این دو رویکرد باشند. در میان رویکردهای سیستمی ساختار و سازوکارهای سیستم بر مبنای یک مدل سایبرنتیک سازمانی می‌باشد. در این زمینه مهمترین و ساخت‌یافتهترین مدل، مدل سیستم مانا است. لذا ابتدا باید به سراغ رویکردی رفت که هدف و ماموریت سیستم را کشف کرده و همگرایی میان این اهداف را حاصل کند و سپس به دنبال کسب آن هدف رهسپار شود. در این راستا روش‌شناسی توسعه و تحلیل گزینههای راهبردی استفاده شده است. مدل سیستم مانا در رویکرد سایبرنتیکی با وجود داشتن غنای علمی فراوان هنوز سازوکار مشخصی برای تشخیص مسائل و ساختار بین آن‌ها ارائه نمیکند که لازم است تا از توسعه و تحلیل گزینههای راهبردی بدین منظور در ساختار این مدل استفاده کرد. تدوین نحوه ترکیب این دو روش‌شناسی جهت انجام این امر در این تحقیق انجام می‌شود. سپس نحوه ارائه نگاشت نهادی کلان در جهت مواجهه با نظام مسائل کشف شده ارائه می شود. در انتها روش‌شناسی توسعه داده شده بر روی نظام علم و فناوری به عنوان یکی از کلیدی‌ترین نظامات کشور به کارگرفته شده و مسائل استراتژیک کشف شده، نگاشت نهادی لازم جهت مواجهه با آن‌ها  ارائه می‌گردد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=61.11055.53903.fa
برگشت به اصل مطلب