دانشکده مهندسی صنایع- برگزاری دفاعیه های دکتری
دفاعیه دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | 

AWT IMAGE

  استاد راهنما: دکتر عبداله جاسبی، دکتر جواد جاسبی

  اساتید مشاور: دکتر جعفری، دکتر پیمان اخوان

  اساتید داور داخلی: دکتر مهدوی مزده، دکتر برزین پور

  اساتید داور خارجی: دکتر رضا حسنوی، دکتر بهمن نادری

  مکان و زمان جلسه دفاع: روز شنبه 21 فروردین ماه 95 ساعت 10- سالن شهید شهبازی

  عنوان رساله: طراحی مدل ارزیابی و انتخاب نوع های اجتماعات کاری با رویکرد نوآوری (یک مطالعه موردی در سازمان‏های فناوری محور)

  چکیده:

 سازمان‌ها برای کسب برتری‌های رقابتی، افزایش رضایت مشتری و سهم بازار، نیاز به نوآوری دارند. نوآوری بویژه در محصولات پیچیده، حاصل کار یک نفر نیست بلکه نتیجه کار تیمی و شبکه ای و ارتباطات افقی و ضربدری است. شبکه‌هایی که بستری برای اشتراک دانش و خلق دانش جدید هستند. توان شبکه سازی و مدیریت شبکه انسانی در سازمان، یکی از نمادهای سازمان های حرفه‌ای است. یکی از ابزارها و تکنیک‌های شبکه سازی، اجتماعات کاری[1] هستند. اجتماعات کاری، جامعه ای است که برای توسعه یادگیری، اشتراک دانش، تبادل بهترین تجربیات و تعمیق و توسعه یک حوزه دانشی خاص فعالیت می کنند. سازمان‌ها به دنبال تشکیل و پرورش این اجتماعات هستند. اجتماعات کاری براساس ویژگی‌های نوع شناسی دارای انواع مختلفی هستند. در این رساله مدلی ارائه شده است که نشان می دهد چه نوعی از این اجتماعات برای سازمان مناسب است. به عبارت دیگر، در زمان تشکیل اجتماعات کاری، به نوع سازمان و تناسب نوع اجتماع کاری با متغیرهای سازمان توجه شده است. همچنین سازمان‌هایی که اجتماعات کاری را تشکیل داده‌اند با استفاده از این مدل می توانند نسبت به اصلاح و بهبود ساختار آن اقدام کنند. در این تحقیق، ابتدا مولفه های نوع شناسی اجتماعات کاری معرفی شدند. سپس متغیرهای سازمانی که در انتخاب نوع اجتماعات کاری تاثیر دارند، شناسایی شدند. بعد از آن ارتباط بین مولفه های نوع شناسی ومتغیرهای سازمان در قالب یک الگوی مفهومی ارائه و صحه گذاری شد. برای کاربردی نمودن نتیجه تحقیقات، یک مدل اجرایی نیز توسعه داده شد. مدل اجرایی در قالب یک سیستم خبره ارائه گردید. یک سیستم خبره در محیط نرم افزار متلب که براساس الگوی مفهومی توسعه داده شد و الگو مفهومی را تبدیل به یک نرم افزار کاربردی و قابل استفاده نمود. این نرم افزار به سازمان ها کمک می کند تا در انتخاب نوع اجتماعات کاری که مقدمه پرورش اجتماعات کاری است، بهتر عمل کنند. سپس مدل اجرایی، در محیط یک سازمان به عنوان مطالعه موردی بررسی و صحه گذاری شد. اکنون سازمان ها برای تشکیل اجتماعات کاری یک سیستم خبره دارند که به آنها کمک می کند تا در مدیریت دانش و نوآوری عملکرد بهتری داشته باشند. از نوآوری‌های اصلی این تحقیق‏، ارائه یک قانون یا الگو برای بهبود ساختار سازمان برای افزایش نوآوری است. قانون تناسب نوع اجتماع کاری با شرایط سازمان، به شکل‌گیری ساختارهای افقی و تخت و اثربخش اجتماعات کاری کمک کرده و در نتیجه با کارکرد بهتر و همسو‌سازی این اجتماعات با سازمان، جریان یادگیری و نوآوری افزایش خواهد یافت.


  [1] Communities of Practices(CoP’s)

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=61.11055.44769.fa
برگشت به اصل مطلب