دانشکده مهندسی صنایع- برگزاری دفاعیه های دکتری
دفاعیه دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۴/۱۳ | 

AWT IMAGE

  نام دانشجو: کامیار صبری لقایی

  استاد راهنما: جناب آقای دکتر رسول نورالسناء

  مکان و زمان جلسه دفاع: شنبه 20/04/94 ساعت 11 صبح سالن شهید شهبازی دانشکده مهندسی صنایع

  موضوع پایان نامه : توسعه مدلی برای محاسبه و بهبود پایایی سیستم های پیچیده با چندین بعد زمانی

چکیده

امروزه قابلیت اطمینان که یکی از ابعاد کیفیت محصول به شمار می­رود از اهمیت بالایی برخوردار شده است. از طرف دیگر با توجه به هرچه پیچیده­تر شدن سیستم­ها عوامل متعددی در شکست آن­ها نقش ایفا می­کنند. بنابراین توجه به قابلیت اطمینان سیستم­های پیچیده یکی از مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد. همانطور­که اشاره شد پیچیده­تر شدن سیستم­ها منجر شده­است که عوامل متعددی برای شکست محصول با یکدیگر رقابت کنند. به عنوان مثال، یک محصول ممکن است بر اثر زوال تدریجی در طول زمان و یا بر اثر شوک­های وارد شده از محیط مانند شوک­های برق دچار شکست گردد. سیستم­هایی که تحت تأثیر چندین عامل شکست قرار دارند اصطلاحاً سیستم­های با ریسک­های رقابتی نامیده می­شوند. از طرف دیگر برخی سیستم­ها نیز تحت تأثیر چندین مقیاس زمانی قرار دارند. به عنوان مثال برخی از سیستم­ها علاوه بر زمان ممکن است بر اثر استفاده نیز دچار زوال یا شکست گردند. در اینجا میزان استفاده مقیاس زمانی دیگری می­باشد که خود وابسته به زمان است. چنین سیستم­هایی اصطلاحاً گفته می­شود که تحت تأثیر چندین مقیاس زمانی قرار دارند. در این رساله قصد داریم قابلیت اطمینان سیستم­های تحت تأثیر ریسک­های رقابتی و مقیاس­های زمانی متعدد را در دوره عمر قابلیت اطمینان آن­ها بررسی کنیم. بدین منظور مدل­هایی برای محاسبه قابلیت اطمینان این محصولات بر اساس داده­ها و آزمون­های قابلیت اطمینان ارائه می­گردد. سپس براساس این مدل­ها سیاست­های نگهداری تعمیرات وابسته به زمان و وابسته به شرایط برای چنین سیستم­هایی توسعه داده می­شود. در انتها نیز مدلی برای طراحی آزمون­های عمر قابلیت اطمینان سیستم­های مورد نظر در این رساله ارائه می­گردد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=61.11055.40831.fa
برگشت به اصل مطلب