دانشکده مهندسی صنایع- برگزاری دفاعیه های دکتری
دفاعیه دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ | 

AWT IMAGE

 

سیدامین بدری               E_Mail: badri@iust.ac.ir
دانشجوی دکترای مهندسی صنایع-مهندسی صنایع
استاد راهنما: جناب آقای دکتر مهدی غضنفری
استاد مشاور: جناب آقای دکتر احمد ماکوئی
تاریخ دفاع: شنبه 23 اسفند 93 ساعت 13
عنوان رساله: تعیین ترکیب تولید در محیط چندگلوگاهی در شرایط وجود هزینه‌های مشترک و با پارامترهای بازه‌ای براساس تئوری محدودیت‌ها
 چکیده:
مسئله تعیین ترکیب تولید، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در سیستم‌های تولیدی مطرح می‌شود. یکی از کاربردهای فرایند پنج مرحله‌ای تئوری محدودیت‌ها، تعیین ترکیب تولید می‌باشد. اگر چه تاکنون تحقیقات قابل ملاحظه‌ای در خصوص تعیین ترکیب تولید براساس تئوری محدودیت‌ها صورت گرفته است، اما روش‌های موجود در برخی از شرایط از جمله حالت چند‌گلوگاهی و وجود هزینه‌های مشترک در دستیابی به ترکیب مناسب تولید ناتوان هستند. تعیین ترکیب تولید در محیط چند گلوگاهی در شرایط وجود هزینه‌های مشترک از جمله مواردی است که در این رساله مد نظر قرار گرفته است.
از سوی دیگر، چند مرحله‌ای بودن یکی از خصوصیات ذاتی در اکثر سیستم‌های تولیدی است. بدین معنا که مراحل تولید وابسته به همدیگر می‌باشند. در حالی که در مدل موجود تعیین ترکیب تولید براساس تئوری محدودیت‌ها فرض بر این است که تمامی منابع همزمان و بدون وابستگی با همدیگر مشغول کار هستند. به همین دلیل ترکیب تولید به دست آمده، در مرحلۀ زمان‌بندی به مشکل برمی‌خورد چرا که رعایت عدم تداخل پردازش محصولات بر روی منابع و رعایت پیشنیازی در فرایند تولید، باعث ایجاد بیکاری‌های اجتناب ناپذیر برای منابع خواهد بود که عملاً در مدل تعیین ترکیب تولید دیده نشده است. در رساله حاضر نگاهی یکپارچه به مسئله تعیین ترکیب تولید و زمان‌بندی خواهیم داشت. در این راستا از مفاهیم تئوری محدودیت‌ها استفاده خواهد شد و با متفاوت درنظر گرفتن اندازۀ دسته انتقالی و دسته فرایندی، امکان همپوشانی در پردازش یک محصول روی منابع وجود خواهد داشت.
بخش زیادی از مسائل دنیای واقعی در فضای غیر قطعی اتفاق می‌افتند و می‌توان ادعا کرد که تصمیم‌گیری در فضای غیر قطعی به مراتب سخت‌تر از تصمیم‌گیری در فضای قطعی می‌باشد و ابعاد مسئله هنگام دخیل کردن عدم قطعیت شدیداً بزرگ‌تر از ابعاد مسئله در حالت قطعی خواهد بود. بنابراین برخورد با عدم قطعیت‌ها نیازمند رویکردهای و ابزارهای مناسبی جهت تصمیم‌گیری می‌باشد. این رساله به مسئله تعیین ترکیب تولید و زمان‌بندی در شرایط عدم قطعیت بازه‌ای نیز می‌پردازد.
 واژه‌های کلیدی: تعیین ترکیب تولید، تئوری محدودیت‌ها، هزینه‌های مشترک، محیط چند گلوگاهی، عدم قطعیت بازه‌ای.

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=61.11055.39297.fa
برگشت به اصل مطلب