دانشکده مهندسی صنایع- برگزاری دفاعیه های دکتری
دفاعیه دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ | 

AWT IMAGE

دفاعیه دکتری در داتشکده مهندسی صنایع

آقای مهندس محسن قره خانی دانشجوی دوره دکتری دانشکده مهندسی صنایع، چهاردهم اسفندماه سال 91، از رساله خود با عنوان « ارائه چارچوب مدیریت سبد سهام با استفاده از رویکرد بهینه‌سازی استوار» دفاع خواهد نمود.

چکیده این رساله که راهنمایی آن را دکتر سید جعفر سجادی بر عهده دارد به شرح زیر می‌باشد.

از زمانی که استفاده از تکنیک‌های کمّی در صنعت مالی متداول شده‌، مساله چگونگی انتخاب مؤثرترین مدل‌های مالی وکاهش خطای برآورد و حداکثر کردن اعتبارمدل، از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.
در طول 20 سال گذشته، بکارگیری تکنیک‌های کمّی در صنعت سرمایه‌گذاری مالی به طرز چشمگیری افزایش یافته است. اولین کاربرد این مدل‌ها در مدیریت ریسک و از طریق مدل‌های اندازه‌گیری منابع مختلف ریسک بوده است. مفاهیم بهینه‌سازی پرتفلیو و متنوع‌سازی، در توسعه بازارهای مالی و تصمیم‌گیری مالی مؤثر بوده‌اند. نقطه عطف این توسعه در سال 1952 و با چاپ مقاله بنیادین مارکویتز با عنوان "تئوری انتخاب پرتفلیو" است.مارکویتز پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذار باید ریسک و بازدهی را با هم در نظر بگیرد و بر اساس بدست آوردن تعادل بین آنها وجوه نقد خود را بین دارایی‌های مختلف توزیع کند. دراین تحقیق روندهای اصلی و نوآوری‌های بوجود‌ آمده در مدیریت پرتفلیو بحث خواهد شد. همچنین متدولوژی استوار پرتفلیو سرمایه‌گذاری درسهام شامل برآورد بازدهی و ریسک پرتفلیو،بهینه‌سازی، خرید و فروش و مدیریت فرآیند سرمایه‌گذاری بحث می‌شود. دلیل اصلی عدم تمایل مدیران سرمایه‌گذاری به ‌بکارگیری بهینه‌سازی پرتفلیو کمّی آن است که‌ آنها به تجربه دریافته‌اند که ممکن است نتایج این مدل‌ها در عمل از قابلیت اطمینان کافی برخوردار نباشد.
به‌طورخاص بهینه‌سازی میانگین-واریانس، نسبت به تغییرات ورودی بسیار حساس است. در مورد بهینه‌سازی میانگین- واریانس، ورودی‌ها شامل بازدهی مورد انتظار هر دارایی و کواریانس بین دارایی‌های مختلف است. در حالیکه برآورد دقیق این پارامتر‌ها کار مشکلی است، خطای برآورد به‌طور چشمگیری بر اوزان پرتفلیو حاصل تأثیر می‌گذارند. در این تحقیق، مدل‌های مختلف مدیریت پرتفلیو در فضای غیرقطعی با استفاده از تکنیک بهینه‌سازی استوار توسعه داده شده و چهارچوب مدیریت سبد سهام ارائه شده است. در ادامه، ابتدا ادبیات موضوع سرمایه‌گذاری و تکنیک‌های بهینه‌سازی مورد استفاده در آن بررسی شده است. در بخش مدل‌سازی، مسئله میانگین-واریانس مارکویتز با درنظرگرفتن بازدهی‌های غیرقطعی و محدودیت کاردینالیتی مدل‌سازی و حل شده است. سپس مدل تصمیم‌گیری چنددوره‌ای برای تخصیص دارایی‌ها ارائه شده است. در مرحله بعد، مسئله ردیابی شاخص را مورد توجه قرار می‌دهیم. در این تحقیق، مدل کوادراتیک همراه با چهار مدل خطی دیگر به همراه نظیر استوارشان برای کمینه‌کردن خطای ردیابی با در نظر گرفتن عدم قطعیت درداده‌های ورودی ارائه شده است. در مرحله آخر اعتبار مدل‌های پیشنهادی بررسی شده است. در هر بخش مدل پیشنهادی با استفاده از داده‌های واقعی اجرا شده و نتایج آن تجزیه و تحلیل شده است. نهایتاً در بخش آخر، جمع‌بندی و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه شده است.

واژه‌های کلیدی:

بهینه‌سازی سبدسهام، مسئله میانگین-واریانس، ردیابی شاخص، بهینه‌سازی استوار

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=61.11055.27704.fa
برگشت به اصل مطلب