دانشکده مهندسی صنایع- برگزاری دفاعیه های دکتری
دفاعیه دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

 

  عنوان رساله: توسعه مدل زمان بندی در سلول های تولیدی رباتیک سه ماشینه با مخزن ابزار محدود و اهداف چندگانه

  دانشجو: هیوا فاروقی، E_Mail: hfarughi@gmail.com

  استاد راهنما: دکتر محمد فتحیان

  اساتید مشاور: دکتر حیدری –دکتر نخعی

  اساتید داور: دکتر مهدوی مزده-دکتر ماکویی- دکتر فاطمی قمی-دکتر زندی

  تاریخ دفاع: دوشنبه 18/2/1391 – آمفی تئاتر شهید شهبازی– ساعت 16

  

  چکیده

  این رساله، به بررسی مسائل زمان ­ بندی و تحلیل نرخ خروجی، زمان­ بندی چند هدفه و مدیریت ابزار در سلول­ های تولیدی رباتیک،­­­‌ می‌­پردازد. هدف عمده استفاده از سلول‌های رباتیک، کاهش هزینه کل و افزایش نرخ خروجی تولید، ایجاد یک سیستم تولیدی با انعطاف‌پذیری بیشتر و جایگزینی ربات به جای کارگر در شرایط کاری خطرناک و مضر است. از این رو، سعی بر این است که مسائل زمان‌بندی قطعات و توالی حرکات ربات در سلول‌های تولیدی رباتیک، با در نظر گرفتن وجود محدودیت در ظرفیت مخزن ابزار ماشین‌های CNC موجود در سلول و بحث انعطاف‌پذیری در این سلول‌ها، مورد بررسی قرار گیرد. با در نظر گرفتن مفروضات بیان شده در این رساله، علاوه بر معرفی سیاست حرکتی جدیدی برای توالی حرکات ربات و استقرار ماشین­ ها در سلول تولیدی، مدل‌های ریاضی مناسبی برای نحوه تخصیص عملیات به ماشین ­ ها و تحلیل نرخ خروجی در سلول‌های تولیدی رباتیک با در نظر گرفتن زمان­ های پردازش قطعی و احتمالی، مدیریت ابزار بر روی ماشینها و زمان‌بندی چند هدفه با در نظر گرفتن اهداف مرتبط با زمان سیکل، هزینه کل تولید و محدودیت مخزن ابزار ماشین‌ها در شرایط مختلف تولید در سلول‌های رباتیک، ارائه و تشریح گردیده‌اند. در ادامه، ضمن ارائه الگوریتم‌های حل پیشنهادی برای مدل‌های ریاضی ارائه شده، ساختار کلی این الگوریتم‌ها با نحوه تنظیم پارامترهای آنها، بیان می‌شوند. در خاتمه، ارزیابی عملکرد مدل ­ های ریاضی و الگوریتم ­ های حل ارائه شده، همراه با نتایج محاسباتی حاصل از اجرای ال گوریتم ­ ها بر مبنای مسائل نمونه­ای در نظر گرفته شده، مد­نظر قرار می­گیرد.

    

  واژه های کلیدی: زمان بندی، توالی حرکات، ربات، مدیریت ابزار، زمان سیکل، نرخ خروجی، زمان­بندی چند هدفه، مخزن ابزار، سیاست حرکتی، سلول رباتیک انعطاف­پذیر 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=61.11055.24285.fa
برگشت به اصل مطلب