دانشکده مهندسی صنایع- پیشکسوتان دانشکده
(اساتید بازنشسته)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

مهندس علیمحمد خداپرست

مهندس محمد ذهبیون

دکتر مسعود باباخانی

مهندس حبیب اله حدادی

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

دکتر هوشنگ کیانی

دکتر محمدجواد سالاری

مهندس ابراهیم صادقی

دکتر سیدغلامرضا جلالی

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

Dr Abdollah Jassbi

مهندس غلامرضا رمضان نیا

دکتر سیدمحمد سیدحسینی

دکتر محمد علی شفیعا

دکتر عبدالله جاسبی

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=61.10599.18385.fa
برگشت به اصل مطلب