معاونت دانشجویی- رویداد رفاه
08/07/91 ثبت نام وام دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

قابل توجه دانشجویان واجد شرایط دریافت وام  روزانه تحصیلی ، وام شهریه شبانه ، وام ضروری ، وام ودیعه مسکن ،  وام مسکن ، وام پایان نامه در نیمسال اول  سال تحصیلی 92-91

دانشجویان واجد شرایط  به سایت  معاونت دانشجویی بلوک ثبت نام وام مراجعه و اقدام نمایند .

الف- تنظیم فرم سند تعهد محضری با ضامن رسمی یا پیمانی یا بازنشسته دولت و یا خانواده شاهد (تصویر سند تعهد محضری در برگ a4 باشد.)

ب- ارائه شماره حساب در بانک تجارت به نام شخص ثبت نام کننده

د- ضمناً پرونده دارای نقص مدارک بررسی نخواهد شد.

دانشجویان محترم متقاضی دریافت وام تحصیلی روزانه ورودی مهر سال1388 دوره کارشناسی و دکتری و ورودی مهرسال0913 دوره کارشناسی ارشد و ما بعد برای ثبت نام به وب سایت معاونت دانشجویی   http://sta.iust.ac.ir    مراجعه و اقدام نمایند .

دانشجویانی که تاکنون موفق به افتتاح حساب تجارت نشده اند  می توانند به شعبه تجارت دانشگاه جهت افتتاح حساب مراجعه نمایند.

زمان ثبت نا م:  از 5/7/91  الی  19/7/91 می باشد .

 

اداره رفاه و خدمات دانشجویی

نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=58.11747.25678.fa
برگشت به اصل مطلب