قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه- افتخارات
افتخارات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

افتخارات کسب شده توسط پروفسور علی کاوه:

 • جایزه پژوهشی دانشگاه علم و صنعت، 1367، 1372، 1375
 • جایزه پژوهشی دانشگاه علم و صنعت، 1381.
 • پژوهشگر نمونه ایران برگزیده وزارت علوم و آموزش عالی، 1382.  
 • جایزه پروژه علمی در دانشگاه علم و صنعت، 1382.
 • محقق برگزیده دانشگاه علم و صنعت ایران، 1383 و 1384.
 • استاد نمونه ایران برگزیده وزارت علوم و آموزش عالی، 1386.
 • محقق برتر دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت، 1387، 1388 و 1389.

افتخارات کسب شده توسط پروفسور محمدحسن بازیار:

 • دریافت جایزه بدفر، انستیتو پلی تکنیک رنسلر، آمریکا، بعنوان بهترین فارغ التحصیل دوره‌های تحصیلات تکمیلی رشته عمران، 1991.

 • ساخت سلول سه محوری دینامیکی، ثبت شده در اداره ثبت شرکتهای ایران به عنوان نوآوری، 1372.

 • مولف برگزیده کشوری رشته عمران، برای کتاب دینامیک خاک، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1383.

 • مترجم برگزیده کشوری رشته عمران، برای ترجمه کتاب مکانیک خاک، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1385. 

افتخارات کسب شده توسط پروفسور احمد گودرزی:

 • مدال تحقیقاتی برای ارتقاء پژوهش در ایران، 1975.
 • جایزه بنیاد البرز به عنوان دانشمند برجسته در ایران، 1976.
 • جایزه وزارت فرهنگ و آموزش عالی برای پژوهش‌های ممتاز، تهران، ایران، 1978.
 • مدال پژوهشی، تهران، ایران، 1978.
 • عضو هیأت علمی برجسته دانشگاه کلارکسون، 1984 و 1988.
 • استاد راهنمای برجسته دانشگاه کلارکسون، 1986، 1988، 2002.
 • عضو هیأت علمی برجسته دانشگاه کلارکسون، 1986.
 • جایزه تکنولوژی پودر ژاپن، 1991.
 • عضو افتخاری فرهنگستان علوم ایران، 1996.
 • عضو افتخاری انجمن مهندسان مکانیک ایران، 1996.
 • عضو ارشد انجمن مهندسان مکانیک ایران، 1997.
 • اولین استاد برجسته دانشگاه کلارکسون، 2001.
 • چهره ماندگار در مهندسی مکانیک، ایران، 2003. 
 • جایزه عمرخیام، مجله ساینتیا ایرانیکا، دانشگاه شریف، ایران، 2006. 

افتخارات کسب شده توسط پروفسور ممت پولاد ساکا:

 • TELFORD PREMIUM: Awarded by the Institution of Civil Engineers, London in 1979 for the paper titled “The Theorems of Structural Variation Generalized for Rigidly Jointed Frames” published in Proceedings of ICE, London, U.K. together with Prof. K. I. Majid  and Dr. T. Celik.
 • Given an Academic Excellence Award by the University  Administration for his outstanding academic performance in College of Engineering  between 1994-1996 
 • Included in Marquis Who’s Who in Science and Engineering, in each volume from 1998 to 2005

 • Included in 2000 Outstanding Scientists of the 20th Century, International    Biographical Center, Cambridge CB2 3QP, England.

افتخارات کسب شده توسط پروفسور عیسی سلاجقه:

 • ارایه بیش از 170 مقاله علمی – پژوهشی در مجلات و کنفرانس‌های معتبر بین‌المللی و ملی
 • عضو 10 انجمن علمی بین‌المللی و ملی 
 • عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
 • ارایه مقاله در 20 کشور مختلف دنیا
 • ارایه 30 سخنرانی و سمینار در دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور
 • استاد راهنمای 10 دانشجوی دکتری و 50 دانشجوی کارشناسی ارشد و 200 دانشجوی کارشناسی
 • ارایه 22 درس مختلف در دوره‌های دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی
 • پژوهشگر نمونه در استان کرمان (3 مرحله)
 • پژوهشگر نمونه دانشگاه شهید باهنر کرمان (2 مرحله)
 • پژوهشگر نمونه وزارت مسکن و شهرسازی
 • استاد نمونه کشوری
 • برنده جایزه افضلی‌پور
 • برگزیده پیشگامان و پیشکسوتان در دومین یادواره برگزیدگان مهندسی عمران ایران، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
 • چاپ بیوگرافی توسط 5 سازمان بین‌المللی به عنوان محقق برجسته
 • تکمیل 10 طرح تحقیقاتی تخصصی 
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=57.9420.13592.fa
برگشت به اصل مطلب