- پژوهشکده
ارتقاء

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 1389/3/11 - دکتر سوسن روشن ضمیر به درجه دانشیاری ارتقاءیافتند


AWT IMAGE

 درجلسه مورخ 10/3/89 هیات ممیزه دانشگاه ، ارتقای علمی سرکار خانم دکتر سوسن روشن ضمیر(دانشکده مهندسی شیمی) از استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید. ارتقاء شایسته ایشان را صمیمانه تبریک عرض می نماییم.

 

 

نشانی مطلب در وبگاه :
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=55.8609.22160.fa
برگشت به اصل مطلب