- پایان‌نامه‌ها
عناوین پایان‌نامه‌ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  لیست پایان‌نامه‌های پژوهشکده سبز

  1- طراحی، محاسبه و ساخت یک نمونه از آینه‌های متحرک نیروگاه خورشیدی.

  2- کارآیی متمرکزکننده خورشیدی در جریان متغیر.

  3- طراحی و محاسبه نیروده خورشیدی همراه با ساخت نمونه آزمایشگاهی.

  4- طراحی گرمایش یک ساختمان با استفاده و ذخیره‌‌سازی انرژی خورشیدی.

  5- اصول طراحی سیستم‌های خورشیدی – طرح و محاسبه و ساخت هیدراتور و اجاق خورشیدی.

  6- سیکل ترکیی نیروگاه فسیلی با پیش گرم‌کن خورشیدی.

  7- طراحی، محاسبه و ساخت آبگرمکن خورشیدی با گردآور پارابولیک.

  8- طرح و محاسبه کولر خورشید.

  9- طرح و محاسبه ساخت آب گرمکن خورشیدی با جریان اجباری.

  10- آب گرم کن خورشیدی با گردآور پارابولیک.

  11- طرح و محاسبه آبسرد کن خورشیدی.

  12- طراحی و محاسبه دستگاه هواساز و تنظیم‌کننده شرایط محیطی برای گلخانه‌های زمستانی تولید صیفی‌جات با استفاده از سوخت‌های فسیلی و انرژی خورشیدی.

  13- پمپاژ خورشیدی با استفاده از DISH-STIRLING SYSTEM .

  14- کاربرد انرژی خورشیدی در صنعت تهویه و تبرید.

  15- طرح، محاسبه و ساخت هوا گرمکن خورشیدی.

  16- طرح، محاسبه و ساخت تست گردآور خورشیدی آبی با پروفیل آلومینیومی.

  17- طراحی و محاسبات سیستم گرمایش و سرمایش خانه خورشیدی.

  18- پمپاژ خورشیدی.

  19- طرح، محاسبه و ساخت آبگرمکن خورشیدی کلکتور و مخزن مشترک.

  20- اتومبیل خورشیدی – الکتریکی.

  21- بررسی و محاسبه مصرف کننده‌های انرژی در ساختمان‌ها و ارائه طرح‌هایی جهت صرفه‌جویی در مصرف انرژی.

  22- سیستم فتوولتایی و خصوصیات آن.

  23- Photovoltaic power supply for permanent farmhouses controlled and maintained through radio communication.

  24- Photovoltaic in building (A design handbook for architects and engineers 1996).

  25- پمپ آب خورشیدی (جذب حداکثر توان توسط رابط از ماژول‌های فتوولتائیک جهت تغذیه موتور جریان مستقیم).

نشانی مطلب در وبگاه :
http://idea.iust.ac.ir/find-55.7931.10393.fa.html
برگشت به اصل مطلب