- طرح‌های تحقیقاتی خاتمه‌یافته
طرح‌های تحقیقاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  طرح‌های تحقیقاتی دانشگاهی

1 - طراحی، ساخت و راه‏اندازی پیل سوختی یک کیلووات نوع پلیمرجامد

  2 - طراحی، ساخت و راه‏اندازی پیل سوختی یک کیلو وات نوع فسفریک اسید

  3 - امکان‌سنجی بکارگیری پیل‌های سوختی بعنوان نیروی محرکه وسائط حمل ونقل برقی

  4 - بررسی انواع بررسی انواع فنّاوری‌های تبدیل انرژی خورشیدی

  5 - بررسی عملکرد پیل سوختی

  6 - ارزیابی فناوری پیل سوختی جهت استفاده در ایران

  7 - بررسی فنی و اقتصادی وسایل حمل و نقل شهری

  8 - طراحی و ساخت پیل سوختی آزمایشگاهی از نوع الکترولیت پلیمر جامد

  9 - بررسی ساخت زیر سیستم فرآوری سوخت برای سیستم پیل سوختی

  10 - طرح مطالعاتی کاربردهای نانوتکنولوژی در صنایع دارویی

  11 - اولویت‌بندی پروژه‌های تحقیقاتی در صنعت انرژی در راستای ارتقاء کیفیت و کنترل منطبق با سیاست‌های مؤسسه استاندارد به صورت کمی

  12 - اولویت‌های تحقیقاتی نانوتکنولوژی کشور در زمینه انرژی

  13 - طراحی، ساخت و بهینه‌سازی الکترود پیل سوختی پلیمر جامد

  14 - مدلسازی پیل‌های سوختی برای تولید همزمان حرارت – الکتریسیته در ساختمان‌ها

  15 - مدلسازی ترمودینامیکی و سینتیکی ریفرمینگ خودگرمازای متان به گاز سنتز

  16 - بررسی طراحی ریز ذرات در محیط سیالات فوق بحرانی

  17 - بررسی روش‌های اصلاح و ارتقاء کارآیی غشاء‌های تبادل یون پروتون پیل‌ سوختی

 

نشانی مطلب در وبگاه :
http://idea.iust.ac.ir/find-55.7904.10927.fa.html
برگشت به اصل مطلب