- مدیر مرکز
مشخصات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 AWT IMAGE

  

  دکتر سوسن روشن ضمیر

  دکترای مهندسی شیمی، فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف 1377

  تلفن مستقیم: 77491223-021

  تلفاکس: 77491242-021

  Email: rowshanzamir@iust.ac.ir

srowshanzamir@yahoo.com

 

نشانی مطلب در وبگاه :
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=55.7861.10038.fa
برگشت به اصل مطلب